Okul Öncesi Eğitimde Bigisayarın Rolü

  Okull öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin önemi belirten bu makale; Gazi üniversitesinde elektronik vebigisayar eğitimi alan Ahmet Ömer KAÇAR ve yine Gazi üniveritesi elektronik ve bilgisayar bölümü okuyan Nurettin DOĞAN tarafından 31 Ocak-2 Şubat 2007'de ,Dumlupınar Ünivrsitesinde yazılmıştır.Makale de yer alan araştırma,okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin rolünü baz alarak Afyonkarahisar merkez ilçesi, ilköğretim kurumlarının anasınıfında toplam 80 öğrenci ile birlikte yapılmıştır.Çalışmanın amacı;okul öncesi kurumarındaki 6 yaş çocuklarına şekil ve sayı kavramını öğretirken BDE(bilgisayar destekli eğitim) ve GE(geleneksel eğitim) karşılaştırılarak BDE' nin önemi ve gerekliliği vurgulanmaya çalışılmıştır.Bu araştırma şu şekilde yapılmıştır; araştırma için deneysel bir oram hazırlanmıştır.Öğrencile deney ve kontrol grubu diye 2 ye ayrılmış.Deney grubuna BDE verilmiş kontrol grubuna ise GE verilerek karşılaştırılma yapılmıştır.Bu araştırmanın sonucunu öğrenmek için çocuklara görüşme formu ailelerede ankert formu oluşturulmuştur.Anketler ve görüşmeler sonucunda BDE nin GE ye göre göre daha etkili ve verimli olduğunu ortaya çıkarmış.BDE alan öğrencilerin diğerleirne göre de daha hızlı bir öğrenme aşaması geçiridiği görülmüş.Ailelere yapılan anket sonucunda da anne ve babalar BDE nin çok gerekli olduğunu savunmuşlar ve çocuklarına bu yönde eğitim verilmesini istemişlerdir.Böylee BDE nin eğitimde rolü ve önemi açıkça ortaya çıkmıştır.

 Gelişen teknoloji sayesinde bilgisayar birçok alana girmiş bulunmaktadır.Burada önemli olan bilgisayarı sürekli kullanmak değil etkili bir biçimde kullanmaktır.Etkili ve doğru biçimde kullanıldıgı zaman çocukların öğrenmesine çok büyük katkılar sağlamaktadır.Ben bir okul öncesi öğetmeni adayı olarak bu sistemin artık yararlı olduğunu düşünüyorum ve ilerde öğrencilerime bu şekilde eğitim vermeyi istiyorum.Zaten bilgisayar ve bilgisayarın önemi gün geçtikçe artmaktadır insanlarda bunun farkındalar bu yüzden öğrencilere bu sistemdeki eğitimi tam anlamıyla verdiğim zaman çocuklar daha kolay öğrenmiş olacak ayrıca daha da verimli bir eğitim almış olacaklardır.Bunlara ek olarakta bu yaşta bu eğitimi aldıkları için teknolojiyi doğru bir biçimde kullanmalarına yardım edeceğime düşünüyorum.Kısaca bende BDE nin verimli ve güzel bir eğitim sistemi olduğuna inanıyorum.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !